MJOP VvE's

(meerjarenonderhoudsplan)

Wat is een MJOP?

Iedere VvE is wettelijk verplicht een reservefonds te hebben voor het onderhoud van gemeenschappelijke onderdelen zoals installaties, dak, gevel, hal enz.

Hoe bepaal je wat er gereserveerd moet worden en wanneer moeten de werkzaamheden plaats vinden?

Het is belangrijk om de levensduur van alle onderdelen in de gaten te houden en vervangingsbedragen te reserveren voor de toekomst.

Met een MJOP worden kosten bespaard omdat het preventief onderhoud meer aandacht krijgt. Het geeft een inzicht in kosten die het onderhoud van het complex met zich mee brengt. Op deze manier kan de VvE de kosten beheersen en kan het onderhoudsbeleid op de toekomstige onderhoudskosten afgestemd worden. 

DTS Advies is gecertificeerd in het leveren van onderhoudsadviezen voor gebouwen en installaties conform de methodiek conditiemeting NEN 2767. 

DTS Advies inspecteert de gemeenschappelijke onderdelen en installaties in het complex op:

 • achterstallig onderhoud;
 • regelmatig onderhoud (dagelijks onderhoud);
 • groot onderhoud (planmatig onderhoud);

Afhankelijk van het aantal appartementen ontvangt de VvE een uitgebreid fullcolour rapportage inclusief conditiescore, de ernst van de geconstateerde gebreken, kostenprognose en omschrijving van het benodigde onderhoud, tijdsplanning en de onderhoudskosten voor de komende 10 jaar (bij nieuwbouwcomplexen ontvangt u een overzicht voor de komende 25 jaar).

Het geeft een duidelijk inzicht in de staat van het complex op dat moment, en de onderhoudskosten van het complex over een langere periode. Hiermee kan de hoogte van het reservefonds bepaald en/of bijgesteld worden en weet de VvE precies welk bedrag de appartementseigenaren moeten reserveren.

Werkwijze DTS Advies:

 • controle van de (bouw)tekeningen;
 • inventarisatie onderhoudsgevoelige elementen op locatie;
 • signalering ongewenste c.q. onveilige situaties;
 • opname op locatie;
 • verwerken opname in een onderhoudsrapportage;
 • concept-rapportage bespreken met de VvE;
 • opstellen definitieve rapportage. 

Een 1e intakegesprek met de VvE van het complex is GRATIS!

Prijs per MJOP:

2-5 appartementen met bouwkundige tekeningen € 450,00               zonder tekeningen € 650,00

6-10 appartementen met bouwkundige tekeningen € 750,0               zonder tekeningen € 850,00

11-20 appartementen met bouwkundige tekeningen € 1.450,00       zonder tekeningen € 1.550,00

21-30 appartementen met bouwkundige tekeningen € 2.100,00       zonder tekeningen € 2.200,00

31-50 appartementen met bouwkundige tekeningen € 3.600,00       zonder tekeningen € 3.700,00

meer dan 50 appartementen prijs op aanvraag.

Bij afname van meerdere MJOP's is korting mogelijk.

Toeslag voor het keuren in het weekend is 10%.

Alle tarieven zijn inclusief BTW en reiskosten in Rotterdam (voor de kilometers buiten Rotterdam wordt € 0,50 per km in rekening gebracht)


BELANGRIJK NIEUWS VOOR VvE'S!

VANAF 1 JANUARI 2018 is er een nieuwe wetgeving voor het reservefonds onderhoud VvE's


 

Wat bepaald deze nieuwe wetgeving? 

Een minimale jaarlijkse reservering voor het reservefonds t.b.v. groot onderhoud van appartementengebouwen. 

Een reservefonds hebben was al wettelijk verplicht voor alle VvE’s sinds 1 mei 2008. Ongeveer de helft van de VvE’s spaart te weinig. Dit kan leiden tot achterstallig onderhoud.

De nieuwe wet geeft invulling aan deze verplichting, door een minimale jaarlijkse reservering op te leggen aan de VvE. 

De VvE heeft twee mogelijkheden om te voldoen aan deze minimale jaarlijkse reservering:

 • De jaarlijkse reservering mag vastgesteld worden op basis van een MJOP. Het MJOP mag maximaal vijf jaar oud te zijn, moet betrekking hebben op een periode van ten minste tien jaar en dient iedere vijf jaar te worden vernieuwd.  Als VvE weet je dan hoeveel je jaarlijks moet reserveren om het onderhoud te kunnen betalen. Zo is er genoeg geld beschikbaar in het reservefonds.
 • De jaarlijkse reservering mag ook bestaan uit 0,5 procent van de herbouwwaarde van het gebouw. De herbouwwaarde van een gebouw staat op het polisblad van de brand- en opstalverzekering.

De voorkeur gaat uit naar het vaststellen op basis van een MJOP.

Hierbij heeft de VvE direct inzicht in de onderhouds- en herstelwerkzaamheden en eventueel duurzaamheidsmaatregelen voor de komende jaren voor een minimale periode van 10 jaar inclusief de kosten van deze werkzaamheden.        

Met deze nieuwe wet kan de gemeente de VvE verplichten tot onderhoud.

Bij achterstallig onderhoud kan de gemeente een machtiging vragen aan de kantonrechter om een VvE-vergadering bijeen te roepen. De gemeente kan in die vergadering voorstellen doen voor verbeteringen aan het onderhoud. Ook kan de gemeente een VvE verplichten om een onderhoudsplan op te stellen en uit te voeren.

Komt er een overgangsregeling?

VvE’s dienen binnen drie jaar na inwerkingtreding van deze wet, dus voor januari 2021 aan de eis van de minimale jaarlijkse reservering te voldoen. Indien noodzakelijk kan tot die tijd de jaarlijkse reservering, en dus de maandelijkse voorschotbijdrage, geleidelijk worden verhoogd.

Voor VvE Parkeerplaatsen geldt de plicht tot een jaarlijkse minimale reservering niet.

© 2020 DTS Advies | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel